Makeup tông Hường Quốc chỉ đơn giản bằng 1 bảng phấn mắt thui nè, bạn tin khum? Tin thì coi, khum tin cũng buộc coi nha.