Sự kết hơp nên đôi mắt hoàn hảo Bbia Last Pen x Bbia Last Auto Gel

Cùng xem cô bạn Minh Hạnh hóa thân thành tranh vẽ với 2 chiếc kẻ mắt Bbia Last Pen Eyeliner và Bbia Last Auto Gel Eyeliner nèee! Credit: instagram @hanhmitneh