Bbia Membership Program

Become Bbia Membership And Get A Lot Benefits

Earn points to use as cash discounts with every money you spend and receive other perks. Join today and start enjoy the benefits.

Register NowAlready Membership?

Quà Chào Mừng sẽ được tặng khi bạn đăng ký chương trình thành viên với lần mua hàng đầu tiên và chỉ được tặng một (01) lần.

Nhận điểm thưởng sau mỗi đơn hàng với giá trị cao tùy thuộc vào cấp bậc thành viên 1.000 Point = 1.000 VNĐ

Phiếu giảm giá 20% cho tất cả thành viên Bbia trong tháng sinh nhật của bạn.

Nhận phần quà tặng đặc biệt từ Bbia khi bạn đạt đến Bậc tích lũy tiếp theo.

[ARPrice id=101]

Điều khoản chương trình

(1) Bạn sẽ tự động trở thành Sky Bronzer khi đăng ký thành viên. Các thành viên có giao dịch mua đạt mức chi tiêu yêu cầu của Bậc tiếp theo trong khoảng thời gian 6 tháng qua sẽ tự động được nâng cấp lên Bậc tiếp theo vào tháng sau khi đáp ứng các tiêu chí. Ví dụ: Bạn đạt điều kiện lên hạng vào ngày 03/03/2021, hạng thành viên sẽ được nâng cấp và duy trì từ ngày 01/04/2021 đến ngày 01/09/2021.
(2) Bậc Bạc / Vàng / Kim cương sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày nâng cấp. Bạn phải đạt đến số tiền chi tiêu cần thiết của Cấp trong khoảng thời gian 6 tháng như vậy để duy trì trạng thái thành viên Cấp của mình trong khoảng thời gian 6 tháng tiếp theo.
(3) Điểm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt (không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt). Thành viên chỉ có thể đổi điểm hiện có của mình để được giảm giá khi mua trực tuyến bất kỳ lúc nào.
(4) Quà Chào Mừng sẽ được tặng khi bạn đăng ký chương trình thành viên với lần mua hàng đầu tiên và chỉ được tặng một 01 lần.
(5) Mã phiếu giảm giá sinh nhật sẽ được gửi đến số điện thoại vào tháng sinh của bạn và có hiệu lực trong vòng 30 ngày từ ngày phát hành. Khách hàng phải đăng ký tài khoản thành viên và thực hiện ít nhất 1 giao dịch trong vòng 12 tháng (trước tháng sinh nhật) để nhận được mã coupon sinh nhật.
(6) Mỗi ​​lần chỉ được áp dụng 01 lần cho một đơn hàng, phiếu không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
(7) Phiếu giảm giá chỉ áp dụng cho hình thức mua trực tuyến, không thể chuyển nhượng và chỉ được sử dụng bởi thành viên. Xin lưu ý rằng phiếu giảm giá không thể được phát hành lại nếu khách hàng tự hủy đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do gì.

TRỞ THÀNH BBIA MEMBERSHIP NGAY HÔM NAY!