Bbia Eau Stay Concealer Giá gốc là: 370.000₫.Giá hiện tại là: 195.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Eau Glow Cushion Giá gốc là: 650.000₫.Giá hiện tại là: 390.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Over Glaze Stick Giá gốc là: 360.000₫.Giá hiện tại là: 220.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Essential Eye Palette Giá gốc là: 650.000₫.Giá hiện tại là: 460.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Tint – Respect Edition Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Glitter Highliner160.000

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Tint – Cool Nude Edition Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint Dusk Edition Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Son kem BBIA Last Velvet Lip Tint - Dusk Edition Xuất xứ: Hàn Quốc Hạn sử dụng: 3…

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia L’eau Tint 4.5g Giá gốc là: 440.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.

Put on this lip tint and pretend to be okay.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

BBIA READY TO WEAR POWDER CHEEK Giá gốc là: 240.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Powder Lipstick #13, #14 (Classy Edition) Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

A new generation of lipstick that will capture all your senses.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 5 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Put on this lip tint and pretend to be okay.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 4 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Put on this lip tint and pretend to be okay.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 3 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Put on this lip tint and pretend to be okay.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 1 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Put on this lip tint and pretend to be okay.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Smudge Tint ( Flower Market Collection ) Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 160.000₫.

Chất son hoàn toàn mới nhẹ như nước nhưng lại tựa như sáp màu. Son lên màu chuẩn và…

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Never Die Mascara Giá gốc là: 360.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Ready To Wear Eye Palette Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 290.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Ready To Wear Water Lipstick Giá gốc là: 330.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Powder Pencil – Milk Aekyo Giá gốc là: 220.000₫.Giá hiện tại là: 130.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Ready To Wear Eye Shadow Giá gốc là: 180.000₫.Giá hiện tại là: 120.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint Asia Edition 2 Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 130.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Ready To Wear Downy Cheek Giá gốc là: 220.000₫.Giá hiện tại là: 140.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Powder Lipstick V2 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Glow Lip Tint160.000

Căng mọng như ánh nước, sóng sánh sinh động

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Powder Lipstick Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

A new generation of lipstick that will capture all your senses.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Never Die Brush Eyeliner Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Your lover might leave you but this eyeliner will stay on forever

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 8 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Put on this lip tint and pretend to be okay.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Blush Giá gốc là: 180.000₫.Giá hiện tại là: 110.000₫.

Just with a touch of blush, you can bring joy to this life.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Auto Gel Eyeliner Giá gốc là: 200.000₫.Giá hiện tại là: 110.000₫.

Oil and sweat will surrender to your gel eyeliner.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Auto Gel Eyeliner Slim Giá gốc là: 230.000₫.Giá hiện tại là: 140.000₫.

Oil and sweat will surrender to your gel eyeliner!

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Auto Eyebrow Pencil Giá gốc là: 200.000₫.Giá hiện tại là: 130.000₫.

Don’t let anyone with bad eyebrows tell you anything about life.

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Pen Eyeliner Giá gốc là: 200.000₫.Giá hiện tại là: 120.000₫.

Chỉ cần 1 nét kẻ bạn sẽ có ngay 1 đường eyeliner sắc bén và hoàn hảo cho cả ngày…

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 3 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Keep calm and be your own Boss!

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 1 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

When it comes to lipstick, it’s never wrong to be a little bit Extra!

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 4 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

What you need is More love, More money and More lipsticks!

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 5 Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

Sometimes life is a sad song, just put on lipstick, feel the beat and sing every…

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm