🍀𝐁𝐛𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐡𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰🍀

🤗XEM ẢNH REVIEW XINH XẺO CỦA HẢI THANH LÀ THẤY VUI CẢ NGÀY RỒI NÈ CẢ NHÀ 🤗

 

🍀𝐁𝐛𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐡𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰 – #𝟏𝟎 𝐖𝐨𝐨𝐝 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 & #𝟎𝟐 𝐂𝐨𝐳𝐲 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞 u là tr đây là 2 màu nhũ đồng siu xinh luôn ý ạ

 

Màu 02 là màu đồng nhũ hạt to hơn và sáng hơn màu số 10 nên tui dùng để highlight đầu mắt và 1/3 bầu mắt nha 2/3 còn lại tui dùng màu số 10 nhé🥰

 

Nói về chất phấn thì độ lên màu siêu đỉnh luôn 1 quẹt là lên màu ngay, màu bám cũng khá tốt nữa.