𝗕𝗕𝗜𝗔 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗣𝗢𝗪𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗜𝗣𝗦𝗧𝗜𝗖𝗞 – 𝗩𝗘𝗥 𝟮

Có tận 6 màu son trong cái mùa lành lạnh này thì hết lước trấm chưaaaa😎 ☀️

Chất son mềm mịn, mượt lớm, son mà cảm giác môi nhẹ tênh à hong có vón cục ☀️ Son có mùi thơm nhẹ í

Màu mình son trên hình là 07 mix với 08 á mng ( hai màu nude cam với hồng 😊)

Từ giờ là thêm em này dô list những thứ phải bỏ dô túi thuiiii 🤩