???? ???? ?????? ???????? – ??? ?

Có tận 6 màu son trong cái mùa lành lạnh này thì hết lước trấm chưaaaa? ☀️

Chất son mềm mịn, mượt lớm, son mà cảm giác môi nhẹ tênh à hong có vón cục ☀️ Son có mùi thơm nhẹ í

Màu mình son trên hình là 07 mix với 08 á mng ( hai màu nude cam với hồng ?)

Từ giờ là thêm em này dô list những thứ phải bỏ dô túi thuiiii ?