🎵“Mắt em nhòe đi mascara”🎵 – 𝙱𝙱𝙸𝙰 𝙽𝙴𝚅𝙴𝚁 𝙳𝙸𝙴 𝙼𝙰𝚂𝙲𝙰𝚁𝙰 sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu nha. Sợi mi của các nàng sẽ có độ cong hoàn hảo, đẹp tự nhiên, và đặc biệt là độ bền siêu đỉnh luôn.