BBIA Sheer Velvet Tint ☀️ Cool Tone Version
☀️ 01 Dreaming Pink: Hồng sữa
☀️ 02 Play Peach: Hồng Đào
☀️ 03 With Plum: Hồng đất ánh tím
☀️ 04 Holly Cherry: Hồng đỏ Cherry

Màu 01-02 làm base môi là chuẩn bài, son không sẽ hơi tái. Nên mng kết hợp son thêm 03-04 trong lòng môi nhee?