Bbia Water Velvet Tint dù đã ra mắt khá lâu nhưng vẫn chưa bao giờ hết hot nhe mấy bà uiii. Những tone màu này cực kì thích hợp cho mùa tựu trường luôn í.