Bỏ túi em BBIA Ready To Wear Eye Palatte liền?nếu nàng chưa quen tan phấn mắt,sợ màu mắt lên màu quá là ô dề.

☀Packaging vừa cưng vừa sang, nhỏ nhỏ xink xink cầm chắc tay lắm luôn đó !!!