Butterfly Makeup with BBIA Last Velvet Lip Tint Asia Edition Ver.2
Cùng cô nàng Tường San make up và mix màu son của BST Bbia Last Velvet Lip Tint Asia Edition 2 thui nào.