BST son mới có tên Bbia Sheer Velvet Tint với 8 màu được chia thành 2 version là Cool Tone và Warm Tone. Bạn Hồng Phúc xinh đẹp sẽ review về 4 màu thuộc Warm Tone, version phù hợp với các bạn có tone da ấm và trung tính.