❤ Có một sự đáng yêu quá là đáng yêu luôn nha❤ Cùng bạn Ngọc Ngà review Bbia Never Die Eyeliner và Bbia Last Auto Gel Eyeliner. Nhưng sự xuất hiện của anh chàng được Ngà kẻ mắt cho mới đáng yêu làm sao á nha! Các bạn cũng có người yêu đi để mang ra kẻ mắt makeup đồ cho dui nhà dui cửa nè ?