THƯ GIÃN CÙNG BBIA LAST POWDER LIPSTICK

?Swatch nhanh 3 màu son của Bbia thôi mà thấy u mê chữ ê dài lê thê ?

Thắng đang cầm trong tay version 2 của dong son Bbia Last Powder Lipstick đó mọi người.

Version 2 lần này mang chút thơ mộng vì tên của nó là Tea Times nè. Chồi ôi ta nói á, version 1 đã mê lắm rồi giờ Bbia ra mắt version 2 là tui u mê luôn rồi ?

? Để tui nói giới thiệu chút về em nó nè, Bbia Last Powder Lipstick Tea Series gồm 6 màu:

#07 Ginger: nude cam

#08 Earl Grey: nude hồng

#09 Marigold: nude san hô

#10 Cream Rose: hồng đất

#11 Brown Sugar: cam nâu

#12 Hibiscus: đỏ mận

Màu nào cũng đẹp hết á mấy bà thử đi rồi cho tui ý kiến nha!