✨Thời tiết mưa nắng ẩm ương như này thì ở nhà tô vẽ đôi tay cùng 𝘽𝙗𝙞𝙖 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙏𝙤 𝙒𝙚𝙖𝙧 𝙉𝙖𝙞𝙡 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙧 là thích nhất rùi.

🥰 💅Bảng màu trong BST
#NS01 NUDE ROSE: Đỏ cam tinh tế
#NS02 NUDE FIG: Hồng nude tự nhiên
#NS03 NUDE PEACH: Cam nude nhẹ nhàng
#NS04 NUDE GRAY: Ghi xanh mới mẻ
#NS05 NUDE BEIGE: Be vàng trong trẻo
#NC01TOP COAT: Sơn bóng cho móng