Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 5

Put on this lip tint and pretend to be okay.

170.000

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 4

Put on this lip tint and pretend to be okay.

170.000

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 3

Put on this lip tint and pretend to be okay.

170.000

Bbia Last Velvet Tint – V Edition – Version 1

Put on this lip tint and pretend to be okay.

170.000

Bbia Glow Lip Tint

Căng mọng như ánh nước, sóng sánh sinh động

139.000160.000