Những cô nàng nào mê tone đất thì phải sở hữu ngay cho mình 1 em son Bbia Last Powder Lipstick những màu dưới đây nhé.
Version 1
#01 Just Trust: cam nude
#02 Just You: nâu cam cháy
#03 Just Smile: cam đất ánh nude
#05 Just Try: hồng nâu
Version 2
#07 Ginger: nude cam
#11 Brown Sugar: cam nâu