Ai đang tìm một thỏi son lì không bết dính, trắng răng và phù hợp với cả trang điểm và mặt mộc thì nhất định đừng bỏ qua bộ son này “BBIA LAST POWDER VER 2” nhaa