Ảnh Swatch cận cảnh 5 màu son 𝗕𝗯𝗶𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗸𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗻𝗲 𝗧𝗶𝗻𝘁 𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟮 của bạn Phương Nghi quá xuất sắc luôn ạ! 5 màu son nhà Bbia khi apply 1 lớp và nhiều nha. Càng build đậm màu càng rõ đẹp và bóng mê ly luôn. Chụp cam thường dưới ánh sáng ngay cạnh cửa sổ nhà Nghi màu lên rõ và đẹp lắm.🥳

😘𝗕𝗯𝗶𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗸𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗻𝗲 𝗧𝗶𝗻𝘁 𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟮: 160k
#𝟎𝟔 – 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: màu cam đất
#𝟎𝟕 – 𝐌𝐕𝐏 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: màu hồng nude
#𝟎𝟖 – 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: màu hồng đất
#𝟎𝟗 – 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: màu đỏ cam đất
#𝟏𝟎 – 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: màu hồng ruốc