Ảnh Swatch cận cảnh 5 màu son ???? ????? ????? ???? ??????? ? của bạn Phương Nghi quá xuất sắc luôn ạ! 5 màu son nhà Bbia khi apply 1 lớp và nhiều nha. Càng build đậm màu càng rõ đẹp và bóng mê ly luôn. Chụp cam thường dưới ánh sáng ngay cạnh cửa sổ nhà Nghi màu lên rõ và đẹp lắm.?

????? ????? ????? ???? ??????? ?: 160k
#?? – ???????? ?????: màu cam đất
#?? – ??? ?????: màu hồng nude
#?? – ??????? ?????: màu hồng đất
#?? – ?????????? ?????: màu đỏ cam đất
#?? – ?????? ?????: màu hồng ruốc