Điều mình siêu thích nay cũng đã đến, vào một đêm ồn ào Bbia đã nói, có mở bán sơn móng tay đẹp lắm. Và nó đẹp thiệt ?