𝘽𝙗𝙞𝙖 𝙇𝙖𝙨𝙩 𝙑𝙚𝙡𝙫𝙚𝙩 𝙇𝙞𝙥 𝙏𝙞𝙣𝙩 𝘼𝙨𝙞𝙖 𝙀𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝟮
Lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn của các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.
✨BST gồm vào những tone đất và nâu, đỏ rất phù hợp với làn da của người Việt.

Cùng cô nàng xinh đẹp Hồng Phúc swatch bộ son này nhé😘
❣️ 𝐀𝟔 𝐌𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐲 𝐒𝐚𝐩𝐚: đỏ đất
❣️ 𝐀𝟕 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐢 𝐍𝐞: cam đất
❣️ 𝐀𝟖 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐇𝐚 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐲: nâu cam đất
❣️ 𝐀𝟗 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐇𝐮𝐞: nâu cà phê
❣️ 𝐀𝟏𝟎 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐋𝐚𝐭: đỏ hồng đất
❣️ 𝐀𝟏𝟏 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐞𝐭 𝐏𝐡𝐮 𝐐𝐮𝐨𝐜: đỏ cam đất