???? ???? ?????? ??? ???? ???? ??????? ?
Lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn của các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.
✨BST gồm vào những tone đất và nâu, đỏ rất phù hợp với làn da của người Việt.

Cùng cô nàng xinh đẹp Hồng Phúc swatch bộ son này nhé?
❣️ ?? ??????? ????: đỏ đất
❣️ ?? ??????? ??? ??: cam đất
❣️ ?? ?????? ?? ???? ???: nâu cam đất
❣️ ?? ??????? ???: nâu cà phê
❣️ ??? ?????? ?? ???: đỏ hồng đất
❣️ ??? ?????? ??? ????: đỏ cam đất