???? ?Ộ? ?À?? ??Ố? ??Ô? ??À ????

? Quà tặng theo đơn hàng ?
– Tặng 1 eco bag cho đơn từ 299.k
– Tặng 1 voucher 5K cho đơn 150.k
– Tặng 1 voucher 20K cho đơn 249.k

?Mua 1 tặng 1?
– Khi mua 1 phấn mắt Bbia Final Shadow Palette (tất cả version) tặng ngay 1 son Eglips Velvet Fit Tint
– Khi mua combo Never Die Mascara + Eyeliner tặng remover
– Khi mua combo Never Die Mascara + Cushion tặng phấn Bbia Last Blush 4XL

?Combo tặng gương xinh?
– Combo 2 son Bbia Last Velvet Liptint 279.k
– Combo Never Die Tint + Eyeliner 299.k
– Combo Never Die Tint + Cushion 440.k

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Never Die Brush Eyeliner

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Never Die Brush Eyeliner

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 8

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 3

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 1

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 4

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Bbia Last Velvet Lip Tint – Version 5

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.