?Chỉ mong tìm được một thỏi son ưu tiên khi muốn mua son thuiiiiii Đối với cô nàng @thwthor_ thì ???? ????? ?????? ???? đã chiếm đi sự ưu tiên đó mất ùi!!!!! ?