🤟Chỉ mong tìm được một thỏi son ưu tiên khi muốn mua son thuiiiiii Đối với cô nàng @thwthor_ thì 𝘽𝘽𝙄𝘼 𝙒𝘼𝙏𝙀𝙍 𝙑𝙀𝙇𝙑𝙀𝙏 𝙏𝙄𝙉𝙏 đã chiếm đi sự ưu tiên đó mất ùi!!!!! 🥳